Wednesday, November 26, 2008

Teori Keadaan Tetap (Steady State)


"Alam semesta bukanlah sesuatu yang diciptakan. Jika ia diciptakan, ia sudah pasti diciptakan oleh Tuhan dengan seketika dan dari ketiadaan," kata filosif materialis George Politzer dalam bukunya yang berjudul, Principes Fondamentauz de Philosophie.

Disebabkan terlalu taksub dengan keyakinan bahawa "Tuhan tidak wujud", kaum materialis terus mempertahankan bahawa teori Big Bang adalah tidak benar sama sekali. Mereka tetap yakin bahawa alam semesta bukanlah sesuatu yang diciptakan malah mengatakan alam ini sudah sedia ada dalam keadaan statik.

Mereka juga berkata alam semesta adalah tak terhingga atau dengan kata lain, infiniti serta ianya dalam keadaan statik, luas tak terbatas, tak berkembang dan kekal dari dulu sampai selamanya. Itulah yang dipertahankan oleh kaum materialis.

Seorang lagi fisikawan materialis terkenal, Arthur Eddington mengungkap pernolakan terhadap teori Big Bang, "Secara filosofis, gagasan tentang permulaan tiba-tiba dari tatanan Alam yang ada saat ini sungguh menjijikan bagi saya."

Manakala, Sir Fred Hoyle (ahli materialis) adalah yang paling terganggu oleh teori Big Bang.Pada abad ke-20, dialah yang mengemukakan Teori Keadaan Tetap (Steady State) yang mirip dengan teori yang dikemukan oleh materialis yang sebelum ini di abad ke-19 dahulu. Teori ini sememangnya sama dengan kepahaman materialis sebelum ini.

Pemikiran materialisme ini tersebar luas pada abad ke-19 dan Polizter menganggap dirinya sedang mengemukakan sebuah pernyataan ilmiah. Namun pada abad ke-20, kepahaman ini mula goyang kerana bukti terhadap teori Letupan Besar (Big Bang) mulai muncul. Adanya teknologi yang lebih maju berjaya mengesan pergerakan alam semesta.

Selepas ini, nantikan post tentang Teori Big Bang yang berjaya membuktikan bahawa Teori Steady State adalah gagal. =)

No comments: